Daljinsko upravljanje dizalicom: moderan način upravljanja koji nudi mnogo slobode

Daljinsko upravljanje dizalicom jedan je od načina kako upravljati ovim napravama. Osim toga one se mogu upravljati još visećim upravljačkim tipkalom i pomoću upravljačke kabine. Svaki od ovih načina upravljanja koristi se za različite naprave.

daljinsko upravljanje dizalicom

Dizalica na daljinsko upravljanje i ostale vrste naprava

 

Prije nego kažemo više o daljinskom upravljanju dizalicom dobro je razjasniti šta ova naprava ustvari jeste i za što se koristi.
Već odavno ljudi su tražili način kako da dignu ili premjeste težak teret. Tako su nastali kranovi ili graniki, drugo ime za ovu napravu. Pod kranove inače brojimo baš svaki uređaj, pomoči kojeg vertikalno ili horizontalno dižemo, prenosimo ili spuštamo teret.

Ovakve naprave obično upotrebljavamo u građevinskim uslugama, u različitim skladištima, željezničkom prometu te drugim sličnim industrijama. Njihova visina je obično nekoliko metara, a brzina i težina tereta sa kojom mogu da rade razlikuje se od naprave do naprave. Naime, poznajemo puno različitih vrsta kranova.

U najviše industrija koriste se jednogredi ili dvogredi kranovi. A uz to naprave mogu biti na ručno upravljanje i upravljanje pomoću elektrike ili čega drugog. Na to, kakvu napravu trebamo za svoju industriju, utiče puno faktora. Sigurno su to konstrukcije za koje ih trebamo, težina tereta kojeg dižemo, vučemo ili pomičemo, brzina dizajna i vožnje te slično.

Naprave isto tako možemo razlikovati po sredstvima sa kojima prihvaćaju teret. Kao sredstvo mogu se koristiti kuke, elektromagneti, stezaljke, kliješte, zahvatači i štošta drugo. Izabrano sredstvo isto tako ovisi od tereta i ostalih karakteristika krana.

Načini upravljanja ovim napravama su, kao što smo već istaknuli, različiti. A sustavi za upravljanje oni su koji brine o potrebnoj sigurnosti na radu. Baš zbog njih manje je ozljeda do kojih dođe upravljanjem kranova. A tome služe i različiti propisi i standardi kojim je potrebno odgovarati radite li ovim napravama.
Nezavisno od svega toga naprave su uvijek pravljene iz sličnih dijelova.

To je u prvoj vrsti nosiva metalna konstrukcija koja ima obično oblik mosta, a on se kreče duž tvorničke hale. Za kretanje najviše puta koriste se tračnice, koje su postavljene ispod stropa.

Dizalica na daljinsko upravljanje

Upravljanje dizalicom: poznajemo više načina upravljanja

 

Pošto postoji više različitih vrsta kranova, postoji i više načina upravljanja dizalicom. Najviše puta za to upotrebljavaju se sustavi:

  • sa visećim upravljačkim tipkalom,
  • sa radio-daljinskim upravljanjem i
  • upravljanje pomoči upravljačke kabine.

Viseće upravljačko tipkalo je način upravljanja kranovima koji se koristi najšire. Naime, rad sa kranom je na ovaj način jako jednostavan i pruža dosta sigurnosti. Tipkala imaju obično jasno ilustrirano koja tipka koristi se za koju operaciju. Poznajemo takve koji vise sa voznog vitla, a mogu biti i neovisno montirane.

Daljinsko upravljanje dizalicom još je sigurnije od upravljanja visećim upravljačkim tipkalom. Baš zbog toga ovaj način rada sa napravom koristi se za projekte kod kojih je potrebna velika mjera sigurnosti, učinkovitosti te modernosti. Naime, na takav način rad sa kranom je manje stresan. A za to, da je upravljanje zaista sigurno i pravilno, pobrinu se standardi kojima on mora odgovarati.

Osim toga ovakav način rada sa kranovima učinkovit je i što se tiče dometa i tako dopušta veliku razino fleksibilnosti tako tekom upotrebe kako na području kontrole. Dizalice na daljinsko upravljanje uz to dozvoljavaju onome tko sa njome upravlja, da se slobodno giba uz teret, a to znači da i lakše izvrši rad koji je potreban. A sve to je razlog, da su i stariji modeli podvrgnuti modernizaciji i tako ih dosta puta pretvore u dizalice na daljinsko upravljanje.

Kranovi sa kojima se radi na takav način obično se koriste za teže terete i tamo gdje je potrebno puno preciznosti kod spuštanja i dizanja tereta. Isto tako oni se koriste za dizanje tereta koji ima velike dimenzije, a puno puta i kod onih vrjednijih tereta.

A najsigurniji način upravljanja ovom napravom je pomoči upravljačke kabine. Ovakav rad sa napravom koristi se u glavnom kod veoma teškog tereta. Kabine moguće je namjestiti na unutarnje ili vanjske kranove, a sigurno pružaju najveći stepen sigurnosti tako za radnike koje rade sa kranom kako i za ostale osobe koje se nalaze u blizini naprave.

Upravljanje dizalicom

Oznake za upravljanje dizalicom potrebne su za sigurnost

 

Ako želite, da ide sve prema planovima, kranove trebate opremiti oznakama za upravljanje dizalicom. One su brze i efikasne, a predstavljaju i racionalan te siguran način, da sve ide prema planovima, rad je na takav način učinkovit te siguran tako za radnike na kranu kako i za okolinu. Recimo obližnje stanovnike, koji se ne bi trebali snaći na gradilištu ali se iz nekog razloga jesu. I to nezavisno od doba dana kada se tamo snađu.

A najvažnije su baš za radnike koji rade sa napravama, jer su tako jasne i praktične, da ih oni lako razumiju, a uz to i smanjuju mogućost za zabune i nesporazume. Baš zbog toga one moraju biti što krače, što više eksplicitne te sasvim izravne. A uz to i jasno vidne već na prvi pogled, kako bi mogle služiti svom namjenu.

 

oznake za upravljanje dizalicom