Industrijska dizala I načini korištenja u raznim industrijama

Različiti tipovi industrijskih dizala I njihova uporaba

Postrojenja koriste različite vrste kranova koji imaju različite namjene. Najčešće korišteni kranovi u industriji su teleskopski kranovi, koji se mogu koristiti za podizanje i transport teških tereta. Druga vrsta industrijske dizalice koja se koristi u industriji je nosač kranova, koji se koristi za transport robe koja se ne može podizati izravno sa zemlje.

Industrijska dizala su jedan od najfleksibilnih alata na gradilištu. Dolaze u različitim oblicima i veličinama, svaki s vlastitom jedinstvenom svrhom.

Toranski kranovi su najviši od svih, premašujući čak i najviše zgrade. Koriste se za dizanje teških materijala poput betona i čelika i mogu doseći do 230 metara visine.

Gantry kranovi slični su toranskim kranovima, ali umjesto da su montirani na toranu, montirani su na skupu nogu koji prelazi preko gradilišta. Ovi kranovi koriste se za teže opterećenje od toranskih kranova i mogu doseći do 400 metara visine.

Preklopni kranovi su radni konji kranova. Koriste se za razne zadatke, uključujući dizanje i premještanje teških materijala, a mogu se naći u tvornicama, skladištima i na gradilištima.

Jib kranovi slični su preklopnim kranovima, ali imaju kraći boom i koriste se za zadatke koji zahtijevaju više preciznosti, poput punjenja i istovara kamiona.

Teleskopski kranovi su najfleksibilniji od svih i mogu se koristiti za razne zadatke, uključujući dizanje, premještanje i postavljanje teških materijala. Često se koriste umjesto toranskog krana kada je gradilište ograničeno prostorom.

Mobilne industrijske dizalice

 

Mobilne industrijske dizalice su vrsta dizalice koja se može pomicati i koja se može koristiti za različite svrhe. Najčešće se koriste u građevinarstvu i industrijskim postavkama, ali se mogu koristiti i za druge svrhe, poput pomicanja teških strojeva ili materijala.
Mobilne industrijske dizalice obično imaju šipku koja se može produljivati i skupljati, a može se kontrolirati putem daljinskog upravljača. Neke mobilne industrijske dizalice imaju i drugu šipku koja se može koristiti za produljenje dosega dizalice.

Pokretna industrijska dizala.

Pokretna industrijska dizala su vrsta industrijskog dizalača koji je montiran na vozilo. Koriste se za različite zadatke, poput prijevoza teških objekata i podizanja građevinskog materijala.
Pokretna industrijska dizala dolaze u različitim veličinama i konfiguracijama, a mogu se prilagoditi zahtjevima pojedinog posla.
Manje pokretne dizalice obično se koriste za zadatke poput podizanja i prijevoza građevinskog materijala, dok se veće dizalice koriste za zadatke poput prijevoza teške mehanizacije i opreme. Pokretna industrijska dizala se mogu ručno ili daljinski upravljati, a mogu se opremiti različitim priključcima kako bi bila višenamjenska.
Pokretna industrijska dizala su esencijalan dio opreme za mnoge industrije i koriste se u širokom rasponu aplikacija.

Toranj kranovi:

industrijske dizalice

Kule dizalice su vrsta industrijske dizalice koja se najčešće koristi u građevinskom sektoru. Visoke su, samostojeće strukture koje se koriste za podizanje i spuštanje materijala, kao i za njihovo pomicanje sa strane na stranu. Kule dizalice obično imaju vodoravnu gredu koja se može okretati 360 stupnjeva, te vertikalnu galvu koja se može podizati ili spuštati. Kule dizalice se koriste za različite građevinske projekte, kao što su izgradnja nebodera, mostova i drugih velikih struktura.

Tower industrijska dizala.

Tower industrijska dizala su vrsta industrijskog dizala koji se koristi za izgradnju visokih objekata. Obično su postavljena na toranj i mogu se koristiti za dizanje teških objekata i materijala.
Tower industrijska dizala su jako svestrana i mogu se koristiti za različite zadatke. Neki od najčešćih zadataka za Tower industrijska dizala uključuju dizanje teških materijala, premještanje građevinskog materijala i obavljanje održavanja.

Gantry industrijske dizaliceh2>

Dizalice s nosačima su vrsta industrijskog dizala koje se obično koriste u vanjskim postavkama, poput gradilišta ili brodogradilišta. Dizajnirane su tako da mogu pomicati teške terete vodoravno, a mogu se koristiti i za dizanje i spuštanje tereta. Dizalice s nosačima obično imaju nosač koji se proteže duž duljine dizalice, a koji je podržan nogama koje sežu do tla.

Jib Industrijska dizala:

Jib industrijske dizalice su tip dizalica gdje je vodoravni dio (jib) pričvršćen za zid ili na koloturu koju je moguće postaviti na pod.
Jib industrijske dizalice se mogu koristiti u širokom spektru industrija, kao što su proizvodnja, gradnja i shipping.

Nadzemni kranovi:

održavanje industrijskih dizalica

Nadzemni kranovi su jedan od najčešće korištenih tipova industrijskih dizala. Koriste se u raznim industrijama za različite svrhe, poput dizanja i premještanja teških tereta, punjenja i istovara vozila te montaže i demontaže proizvoda.
Nadzemni kranovi mogu biti ili postavljeni na pod ili na plafon, a mogu se koristiti ručno ili daljinski upravljani.
Obično su montirani na nadzemnu žicu i mogu se koristiti za podizanje objekata do 25.000 funti. Nadzemni kranovi se često koriste u tvornicama, skladištima i drugim industrijskim postavkama za pomicanje materijala.
Nadzemni kranovi se koriste za različite zadatke, poput podizanja i pomicanja teške mehanizacije, učitavanja i istovara kamiona i pomicanja materijala oko skladišta. Oni su esencijelni dio opreme u mnogim industrijama i mogu učiniti zadatke koji bi bez njih bili teški ili nemogući mnogo lakšima.