Redoviti servis dizalica i njihovo preventivno održavanje

Servis dizalica: popravak prije nego što dođe do samog kvara

 

Servis dizalica neizostavan je dio posjedovanja i korištenja ove važne i moćne opreme. Za dizalice svih vrsta neophodno je da uvijek budu maksimalno efikasne i u potpunosti sigurne. Stoga pravovremeni servis dizalica ne služi samo za održavanje cjelokupne infrastrukture u dobrom radnom stanju, već također osigurava da će svi koji dolaze u doticaj s dizalicama i pripadajućom opremom za dizalice biti zaštićeni od neželjenih opasnosti.

 

Ispravno održavanje i servis dizalica isključivo je odgovornost vlasnika opreme ili osobe koja nadzire cjelokupni proces obavljanja posla. Iako je zadaća dizaličara da brine o sigurnom podizanju, spuštanju i prenošenju tereta, oštećena ili neispravna oprema za dizalice jasan je znak lošeg planiranja, nepravilno provedenog servisa dizalica ili pogrešno odrađene rekonstrukcije dizalice.

 

Posjedovanje dizalica i opreme za dizalice u tom smislu podrazumijeva veliku obavezu. Čak i u slučaju da je iznajmljuje drugim korisnicima, vlasnik je taj koji preuzima punu odgovornost za ispravno i sigurno funkcioniranje kompletne mehanizacije, što uz redoviti servis dizalica nužno znači i brigu o tome da će njima upravljati kompetentni i u potpunosti za to obučeni operateri.

Oprema za dizalice traži stručno oko, stalnu pažnju i redovito servisiranje

 

Kao i kada je u pitanju rekonstrukcija dizalice, brigu o ispravnosti opreme za dizalice i pravilnom obavljanju servisa dizalica nužno je prepustiti stručnjacima koji će savjesno i odgovorno izvršiti svoj posao. Pregled i servis dizalica služe za procjenu sigurnosti i detekciju mogućih oštećenja opreme za dizalice, kao i utvrđivanje potreba za njenim održavanjem u svrhu sigurnog i efikasnog obavljanja radnih zadataka. Također, stručan i nepristran servis dizalica njihovim vlasnicima može služiti kao garancija da posjeduju mašineriju i opremu za dizalice koja je u skladu s trenutno važećim standardima i propisima.

Uz česte preglede koji – ovisno o intenzitetu korištenja dizalica i opreme za dizalice – mogu biti dnevni ili mjesečni, preporučuje se donošenje i pridržavanje detaljnog plana preventivnog održavanja, zakazanih popravaka i servisa dizalica, kao i rekonstrukcija dizalice ukoliko se za tim pokaže potreba. Uz takav koordinirani program, moguće je učinkovitije održavati sigurniji, pouzdaniji i usklađeniji rad cjelokupne opreme za dizalice.

oprema za dizalice

Rekonstrukcija dizalice – zamjena dijelova radi unaprjeđenja rada

 

Za razliku od servisa dizalica, čija je svrha otkloniti kvarove i dotrajale dijelove zamijeniti novima, rekonstrukcija dizalica označava njihovu nadogradnju, odnosno ugradnju potpuno novih komponenata i promjenu njihovih osnovnih tehničkih karakteristika. Primjerice, mehanička izdržljivost dizalica i opreme za dizalice obično je dva do tri puta veća od izdržljivosti njezine električne opreme, a tijekom životnog vijeka dizalice mogu se pojaviti novi problemi koji su povezani s promjenama samog tehnološkog procesa. Potpuna zamjena dizalica podrazumijeva značajne troškove i povećanje cijene proizvodnje, dok rekonstrukcija dizalice omogućuje uštedu vremena i novca.

Drugim riječima, rekonstrukcijom dizalice mijenjaju se njezine funkcije na način da udovolje potrebama za koje se koristi. Bilo da se radi o promjeni njezine namjene te načina upravljanja i vožnje, o ugrađivanju dotad nekorištene opreme za dizalice, ili o povećanju ili smanjivanju njezinog raspona, brzine i količine tereta koju može nositi, rekonstrukcija dizalice je posao koji zahtjeva visok stupanj odgovornosti i stručnosti.

 

Održavanje, pregled i servis dizalica za pravovremeno sprječavanje kvara

 

Bez obzira je li u pitanju nova, stara ili rekonstruirana dizalica, servis i održavanje je nešto što se treba smatrati konstantom. U tom smislu, možemo razlikovati redoviti i povremeni pregled i servis dizalica u svrhu preventivne brige za sigurnost pri njihovom korištenju.

Redoviti pregled i servis dizalica je radnja koja se obavlja svakodnevno ili najmanje jednom mjesečno, a uključuje inspekciju i popravak pogonskih mehanizama, dijelova zračnih i hidrauličnih sustava, te opreme za dizalice poput vitla ili kuke. Budući da je riječ o ključnim elementima dizaličnih sustava, njihova bi se ispravnost trebala vizualno provjeravati prilikom svakog novog korištenja, dok bi za službeni mjesečni pregled i izradu potrebne dokumentacije trebao biti zadužen ovlašteni inspektor za dizalice.

S druge strane, povremena inspekcija i servis dizalica vrši se svakih nekoliko mjeseci, jednom godišnje ili po potrebi, a uključuje detekciju i zamjenu labavih vijaka, napuknutih kolotura ili istrošenih sustava za kočenje, te ispitivanje električnih instalacija i provjeru kapaciteta opterećenja dizalice i svih njezinih komponenti.

 

Redovno servisirana oprema za dizalice jamstvo je efikasnosti i sigurnosti

 

Situacija u kojoj dolazi do kvara dizalice ili oštećenja nekog njezinog dijela ne znači samo zastoj u radnom procesu, već i veliku opasnost od ozbiljnih ozljeda za sve koji u njemu sudjeluju. Iz tog je razloga važno redovito provjeravati i održavati ispravnost svih značajki sustava za podizanje tereta, ali i uvijek na raspolaganju imati profesionalnu podršku iskusnih stručnjaka koji brzo i učinkovito mogu otkloniti kvar te nabaviti i zamijeniti potrebne dijelove.

Kako bi se neželjeni kvarovi sveli na najmanju moguću mjeru, dizalice je potrebno temeljito pregledavati i servisirati u skladu s propisima i preporukama samih proizvođača. Riječ je ipak o minimalnim zahtjevima, što znači da su redovitiji pregledi i servisi, te česte provjere i testovi funkcionalnosti ključni za puni kapacitet rada dizalica.